ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

EPSA

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι στις αιτήσεις μεταβολών, οποιουδήποτε είδους, πλην της αποδέσμευσης που δεν χρειάζεται κάρτα υγείας, που υποβάλλονται στην ‘Ενωση, θα πρέπει η κάρτα υγείας να είναι θεωρημένη από καρδιολόγο δημοσίου φορέα ή ιδιώτη και από γιατρό άλλης ειδικότητας δημοσίου ή ιδιώτη, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το ΕΚΑΕ, γεγονός που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του, την οποία θα θέτει πάνω στη κάρτα υγείας, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.