ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

epoSIMA

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

‘Όπως μας γνώρισε η Ε.Π.Ο. με κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού, παρατείνεται η προθεσμία για την   εφαρμογή του μέτρου της κάρτας υγείας ως την 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.-